.ly

Thursday, 6 June 2013

NEAT IMAGE 7.0 Full Crack - Plugin làm mịn da cho Photoshop + Hướng dẫn

Neat Image is an image filter to reduce noise and grain in photographic 
images produced by digital cameras and scanners.

Neat Image is indispensable in low-light (indoors, night, no-flash, astro)
and high-speed (sport, action, children) photography, as well as in raytracing CG.
Neat Image provides the most accurate noise reduction currently available
 
 
Neat Image pro 7.0 là một plug-in khá nổi tiếng hiện nay về việc làm mịn da và khử noice của ảnh.

Sau khi tải về bạn cài đặt như phần mềm bình thường

Cài đặt xong các bạn copy file  NeatImage.8bf trong thư mục Medicine vào
 đường dẫn (C:\program  files\adobe\photoshop cs6\plug-ins) tùy vào win 
của các bạn là 32bit hay  64 bit nhé.

Cuối cùng, chạy file reg64.reg hoặc reg32.reg tùy vào windows 64bit hay windows 32 bitDownload NEAT IMAGE 7.0 Full Crack

No comments :

Post a Comment